Exter Indexing

Logo, huisstijl, visitekaartjes, website en meer voor Exter Indexing. Exter verzorgt registers voor academische en wetenschappelijke publicaties.

Mpilo Foundation

Logo, huisstijl, folder, website, en veel ander materiaal voor Mpilo Foundation, een stichting die in Zimbabwe voorzieningen voor water en zonne-energie realiseert. Door de lokale bevolking en lokale partners in te schakelen zorgt de stichting ervoor dat de levenskwaliteit voor veel inwoners blijvend wordt verbeterd. Projecten worden drie tot vijf jaar lang opgevolgd.

Rijk Natuurmuseum

Rijk is een particulier natuurmuseum in Groningen. De indrukwekkende collectie is het resultaat van een leven lang verzamelen.

Different lives

Ontwerp van brochure en logo voor een internationaal congres van het Biografie Instituut, onderdeel van de RuG. Het congres vond plaats in september 2018 en bood gelegenheid aan academici uit verschillende landen en continenten om te spreken over de rol en geschiedenis van biografie.

Posters & kaarten

Verschillende posters, waaronder een registratie van een fotoserie over tankstations, een typografische poster en twee kattenprenten.

Blauwe brieven

Blauwe Brieven is het dubbelverslag van veertig jaar brieven. Twee persoonlijke verhalen van een leven op zee enerzijds en het gezinsleven thuis anderszijds. Die twee verslagen komen letterlijk bij elkaar in dit boek, dat twee voorkanten heeft. Een uniek en persoonlijk document, waarin verhalen, citaten en foto’s een inkijk geven in een rijk leven.